Privacybeleid

Privacy en cookie reglement

Wij respecteren uw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij van u vragen, hoe we ze verwerken, waarom we ze mogen verwerken en hoe we ze beschermen.Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en website van Hét Nederlandje.

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld adres, e-mail, bankgegevens.

 Welke gegevens verzamelen wij van u?
– Uw naam
– Uw adresgegevens
– Uw woonplaats
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw betaalgegevens
– De gegevens van eerdere bestellingen
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom verzamelen we uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende doeleinden:
-Om u een product te leveren
-Om onze website te optimaliseren

Waarom en hoe mogen we uw gegevens gebruiken?
Wij mogen uw gegevens gebruiken omdat:
-We een overeenkomst met u aan gaan
-We een gerechtvaardigd belang hebben
-We wettelijk daartoe verplicht worden

Als we deze gronden niet mogen gebruiken dan zullen we u om toestemming vragen.
Wij vragen alleen de gegevens die wij nodig hebben voor een bepaald doel.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze aan u vragen. Als we ze voor een ander doel gebruiken dan kijken we of we dat mogen vanwege één van de drie bovenstaande redenen, anders vragen we u apart om toestemming.

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt, mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

Hoe zorgen we er voor dat uw gegevens veilig zijn?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

-Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
-De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
-Wij sluiten met alle werknemers en derden geheimhoudingsverklaringen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben. Als u wilt weten hoelang we in uw specifieke geval de gegevens bewaren, neem dan contact met ons op: info@nederlandje.nl

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Aan wie geven we uw gegevens door?
Wij zullen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
-Uw gegevens in te zien;
-Uw gegevens over te laten dragen aan iemand anders
-Uw gegevens door ons te laten corrigeren
-Ons vragen minder gegevens van u te verwerken
-Ons vragen uw gegevens te verwijderen
-Een klacht in te dienen (zie klachtrecht)

Als u een beroep wilt doen op één van uw rechten kunt u een mail sturen naar info@nederlandje.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klachtrecht
Wanneer u een klacht heeft over hoe we uw gegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen. We bespreken dan graag samen hoe we dit op kunnen lossen.
Als we er samen niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparatuur worden geplaatst als u onze website bezoekt.
Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies.
De functionele cookies zorgen eronder andere voor de website snel is, dat we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen en dat u onze website veilig kunt bezoeken.

Om het gebruik van onze website te analyseren gebruiken we Google Analytics. Deze plaatst analytische cookies. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Zo maskeren we onder andere een deel van uw IP-adres waardoor dit voor Google niet meer herkenbaar is.

Wijziging van ons privacy beleid
Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een bericht op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.
Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via: info@nederlandje.nl

Versie 20200323